E-Posta Listemize Katılın

GRANİSER A.Ş.‘de Çalışan Tüm Personelin Çalışma Koşullarında Ve Gelişmelerinde Adil Ve Eşit İmkanlar Sağlamak Suretiyle Personel Haklarını Korumak,

GRANİSER A.Ş.‘de Dinamik Bir İnsan Kaynağı Yapısının Kurulabilmesini Sağlamak Amacıyla, Çalışma İsteğini Ve Hevesini Geliştirici Bir Ortam Oluşturmak,

GRANİSER A.Ş.’nin Bir Bütün Olarak Vizyonunu Ve Uzun Vadeli Hedeflerini, En Etkin Ve Ekonomik Bir Biçimde Gerçekleştirecek Olan Personel Organizasyonunun Temel Yapısını Kurmak,

Çalışan Profiline Uygun, Kaliteli Personel Almak, Bu Personelin Ücretlerinin, Sosyal Hak Ve Menfaatlerinin Geliştirilmesini Sağlamak,

Başarılı Olan Personeli Teşvik Etmek, Ödüllendirmek, Eğitmek, Bilgi Ve Görgüsünü Arttıracak İmkanları Sağlamak,

Personelin Kendisini İlgilendiren Konulardan, Zamanında Haberdar Olmasını Sağlayacak, Etkili Bir Haberleşme Sistemini Kurmak Ve Geliştirilmesini Sağlamak,

Özellikle Üst Görevler İçin Şirket İçinden Personel Yetiştirilmesini Sağlamak,

İşyerinin Yönetim Ve Çalışma Kurallarına Uygun, Olumlu Bir Davranış Disiplini İçinde, Yapıcı Ve Bilinçli Bir Çalışma Düzenini Sağlamak,

Personelin; Görevin Gerektirdiği Sorumluluk, İş Disiplini, Tutum Ve Davranışlarını Düzenlemek Ve Geliştirmek,

Personelin Verimliliğini, Başarısını, Şirketin Hedeflerine Katkılarını Sürekli Olarak Ölçmek, Değerlendirmek, Bu Amaçla Başarı Standartları Belirlemek,

Eğitim Planlama Ve Personel Geliştirme Uygulamalarını, Şirketin Başarısı İçin, Satış , Pazarlama , Üretim Ve Hizmet Kalitesinin Arttırılmasını Zorunlu Kabul Ederek Gerekli Önlemleri Almak,

Personelin, Şirketin İtibarına Maddi Ve Manevi Varlıklarına Saygılı Hareket Etmesini Temel Bir Davranış Olarak Beklemek,

Personelin Birbirlerine, Saygı Ve Sevgi İle Davranmak - Şirketin Ve Ülkenin İnanç Ve Manevi Değerlerini Korumalarını Sağlamak,

Sağlık Koşullarına Önem Vermek, Çalışanların Beden Ve Ruhsal Sağlıklarına Sahip Çıkmak.

Arama Ekranını Kapat
Aramak istediğiniz ürünü yazınız: