E-Posta Listemize Katılın

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Seramik Tasarımı ve Üretimi” kapsamında Yer Karosu, Duvar Karosu ve Sırlı Granit ürün gruplarının tasarım ve üretimi faaliyeti gösteren GRANİSER GRANİT SERAMİK A.Ş. Üst Yönetimi olarak taahhüdümüz; Kalite, Güvenlik, Sağlık, Çevre, Bilgi Güvenliği ve Enerji alanlarında sürdürülebilir iyileştirmeleri şirket kültürü haline getirmektir. Vizyon, misyon, ilke ve değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemi ile yasal gereklilikler doğrultusunda hareket etmeyi, paydaşlarımızın güvenini kazanmayı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Bu amaç doğrultusunda;

 • Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve iş kazalarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmeyi,
 • Doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmayı, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması için kaynakların verimli ve güvenli kullanılmasını desteklemeyi,
 • Atıkları azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı, doğal kaynakların kullanımını azaltmayı,
 • Kapsam ve sınırları tanımlanmış enerji türlerinde, enerji yoğunluğunu düşürecek sürekli iyileştirme ile Enerjiyi verimli kullanmayı, yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji kullanımındaki payını artırmayı,
 • Faaliyetlerimizi gerçekleştirdiğimiz tüm kurumsal bilgilerimizin gizliliğini, güvenliğini ve erişilebilirliğini sağlamayı,
 • İş sürekliliğine etki edebilecek riskleri tanımlayarak gerekli aksiyonları almayı,
 • Görevler ayrılığı ilkesi ile bilgi güvenliğinin sağlanmasına, iyileştirilmesine yönelik teknolojik yatırımları sürekli kılmayı,
 • Bilgi güvenliği ihlallerine ilişkin organizasyonel yapı, kaynak ve altyapıyı oluşturarak, olası yaşanabilecek ihlallerde tüm kamuoyunu bilgilendirmeyi ve gerekli yaptırımları uygulamayı,
 • Kalite, Güvenlik, Sağlık, Çevre, Bilgi Güvenliği ve Enerji konularında komşu tesisler, yetkili merci ve yerel yönetimler ile oluşturulacak iş birliklerini artırmayı,
 • Müşteri odaklı olup beklentilerini karşılamada sürekliliği sağlamayı ve müşteri şikâyetlerini etkin olarak ele almayı,
 • Teknolojik gelişmeleri takip etmeyi, ürün/ proseslerimizde tasarım ve geliştirme çalışmaları yapmayı,
 • Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmayı,
 • Uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmayı,
 • Çalışanlarını aktif katılıma özendirmeyi ve açık iletişim ortamı sağlamayı, eğitimlerle bilinç ve farkındalıklarını yükseltmeyi,
 • Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının ve fırsatların kurumsal risk yönetimi yaklaşımı kapsamında etki ve olasılığa göre tanımlanmayı, değerlendirilmeyi, izlenmeyi ve gerektiğinde aksiyonlar almayı,
 • Enerji ile ilgili olarak yapılan satın almalar, yeni proje ve tasarımlarda sisteme uygun, verimliliği yüksek ekipman ve sistemleri tercih etmeyi,
 • Her türlü iyileştirme ve tasarım faaliyetlerinde enerji verimliliğini göz önünde bulundurup enerji performansı yüksek prosesler geliştirmeyi,
 • Sürdürülebilirlik bakış açısının bir şirket kültürü haline getirmek ve bu alanda hem çalışanlar hem de paydaşlar nezdinde farkındalık oluşturmak,
 • Kazaları, mesleki hastalıklarını, çevre kirliliğini ve enerji israfını önlemeyi,

ve tüm paydaşlarımızdaki farkındalığı artırarak ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 10002, ISO 50001 ve ISO 17889-1 standartları gereklilikleri ile ulusal ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine uymayı, tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.
Müşterilerimizle birlikte sektörün geleceğine liderlik ederek, güvenilir bir iş ortağı olmak temel ilkemizdir.İBRAHİM KEKİÇ
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

 

Arama Ekranını Kapat
Aramak istediğiniz ürünü yazınız: