E-Posta Listemize Katılın

KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ

 1. Bu internet sitesini (Kısaca "SİTE"olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz taktirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE"sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"yi ve "SİTE" kullanım koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
   
 2. Bu "SİTE"nin sahibi Halkapınar Mahallesi 1203/11 Sokak Megapol Çarşı Kule No:5-7 23.Kat No:231 Konak-İZMİR adresinde faaliyet gösteren Graniser Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş  (Bundan böyle kısaca "GRANİSER"olarak anılacaktır)’dir. "SİTE"de sunulan ve işbu sözleşmede belirtilen hizmetler Graniser tarafından sağlanmaktadır.
 3. "SİTE"’de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "GRANİSER" "KULLANICI"ya herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"de yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. "GRANİSER" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.
   
 4. TANIMLAR:
  1. SİTE : "GRANİSER" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan www.graniser.com.tr’den erişimi mümkün olan internet sitesi.
  2. KULLANICI : GRANİSER web sitesini on-line ortamda ziyaret eden her gerçek ve/veya tüzel kişi.
  3. LİNK :  "SİTE" üzerinden "SİTE" içerisine veya bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden "SİTE"ye dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.
  4. İÇERİK : "SİTE"den yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, çizim, resim, video, rakam v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.
  5. GRANİSER VERİTABANI : "SİTE" dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği "GRANİSER "e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı.
  6. ÜYE: "GRANİSER "tarafından sunulan hizmetlerden faydalanmak isteyen, Üyelik Formu’nu eksiksiz doldurarak, "GRANİSER" tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek ve tüzel kişiyi ifade eder. 18 yaşından gün almış bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile SİTE'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. Üye olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel kişilik bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisi Site'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak Üye olabilir ve kurumları adına işlem yapabilir. "Üye adı" üyeye özeldir ve aynı "Üye adı" iki farklı "ÜYE" ye verilmez.
  7. ÜYE SÖZLEŞMESİ: "SİTE" dahilinde "GRANİSER "tarafından sunulan özel nitelikteki hizmetlerden yararlanma koşullarını belirten; "GRANİSER" ile "ÜYE" arasında üyelik kayıt sürecinde "ÜYE" nin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen işbu site kullanım koşullarının ayrılmaz bir parçası olan elektronik sözleşme.
  8. KİŞİSEL BİLGİ:Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, Site'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgiler.
    
 5. TELİF HAKLARI:
  Aksi belirtilmediği sürece bu sitede yer alan yazılar, grafikler, resimler, logolar, vs... gibi tüm içerik öğeleri “GRANİSER” e aittir ve kanunlarca korunmaktadır. www.graniser.com.tr Site içeriğinin seçimi, hazırlanışı, düzenlenmesi ve bir tasarım olarak sitenin kendisinin telif haklarını saklı tutmaktadır. Aksi özellikle belirtilmedikçe “GRANİSER” Üye ve/veya Kullanıcılar’ a ne münhasıran ne de kısmi olarak hiçbir yararlanma hakkı vermemektedir. “GRANİSER” fikri sınai mülkiyet haklarını kanunlar çerçevesinde etkin olarak korumaktadır. Bu sitenin tüm hakları saklıdır.
   
 6. GRANİSER WEB SİTESİ KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER:
  1. "KULLANICILAR" yalnızca hukuka uygun amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. "KULLANICILAR" ın ve "ÜYE" lerin, "SİTE" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.
  2. "SİTE", "GRANİSER" tarafından "GRANİSER VERİTABANI" na yüklenen "İÇERİK" lerin "KULLANICI" lar tarafından görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. "KULLANICI" lar tarafından görüntülenen; "GRANİSER" in iradi bir fiili neticesinde kendisi tarafından yüklenmeyen veya oluşturulmayan "İÇERİK" ler dolayısıyla "GRANİSER" in herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu tarz içeriklerin "SİTE" üzerinden görüntülenmesi ve erişilmesi "GRANİSER" in bu içerikleri benimsediği, bu içeriklerin bilgilerinin doğruladığını teyit anlamına gelmemektedir.
  3. "KULLANICI" "GRANİSER" tarafından aksine bir beyan ve davranış olmadıkça "SİTE" dahilinde bulunan her türlü resimleri, çizimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri bunlarla sınırlı olmamak üzere "SİTE" dahilinde görüntülenen ve "GRANİSER" tarafından kullanımına sunulan bilcümle içeriği çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "GRANİSER" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
  4. "KULLANICI" lar ve "ÜYE" ler, "SİTE" dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "GRANİSER” in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
  5. "GRANİSER", "SİTE" dahilinde sunulan hizmetleri ve "SİTE" dahilinde erişilen "İÇERİK" leri içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "GRANİSER", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.
  6. "KULLANICI" lar, "SİTE" dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri "GRANİSER "in ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.
  7. "SİTE" üzerinden, "GRANİSER "kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya "İÇERİK" lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "GRANİSER "in herhangi bir sorumluluğu yoktur.
  8. Bu "SİTE" de yer alan ürün çizim örnekleri ve bunun gibi her türlü nedeniyle "GRANİSER" hiçbir sorumluluk yüklenmemekte olup, "Üye" bu nedenle "GRANİSER" i doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutamaz.
  9. "GRANİSER ", "SİTE"’ üzerinden "KULLANICILAR" veya "ÜYE" ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "ÜYELİK SÖZLEŞME" leri hükümleri doğrultusunda kullanabilir, ifşa edebilir, bu bilgileri işleyebilir, paylaşabilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "GRANİSER "aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE" nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.
  10. "SİTE" üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde "GRANİSER VERİTABANI" ndan bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak "GRANİSER VERİTABANI" ndan yoğun şekilde bilgi çeken kişiler T.C.K. Mad. 243 (1)’deki bilişim sistemine yetkisiz giriş yapmış olduğu varsayılarak GRANİSER tarafından haklarında cezai kovuşturma başlatılacaktır.
  11. "SİTE" üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya "GRANİSER "in yazılı olarak izin verdiği kullanım koşulları çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; "GRANİSER" in gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.
  12. SİTE" üzerinden erişilen içeriklerin "GRANİSER "in yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve mecralarda görüntülenmesi yasaktır.
  13. "SİTE" üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü "İÇERİK" in "GRANİSER" in yazılı rızası olmadan üçüncü kişilerce "GRANİSER" sitesi dışında başta internet olmak üzere herhangi bir iletişim ortamında görüntülenmesi yasaktır.
  14. "GRANİSER VERİTABANI" ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen "GRANİSER" in yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.
    
 7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
  "SİTE" dahilinde erişilen veya "GRANİSER" tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE" nin (sınırlı olmamak kaydıyla "GRANİSER VERİTABANI", "GRANİSER ARAYÜZÜ", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "GRANİSER" in telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "GRANİSER" e ait ve/veya "GRANİSER" tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. "KULLANICI" lar, "GRANİSER "hizmetlerini, "GRANİSER" bilgilerini ve "GRANİSER" in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "GRANİSER" in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Site Kullanım Koşulları" dahilinde "GRANİSER" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "GRANİSER" in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

  İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dahilinde "GRANİSER" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "GRANİSER" ; "GRANİSER" hizmetleri, "GRANİSER" bilgileri, "GRANİSER" telif haklarına tabi çalışmaları, "GRANİSER" ticari markaları, "GRANİSER" ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere veya grup şirketlerine yönelik varlık ve bilgilere ait tüm haklarını saklı tutmaktadır.
   
 8. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER
  "GRANİSER", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"’da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
   
 9. MÜCBİR SEBEPLER
  Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "GRANİSER" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "ÜYELİK SÖZLEŞMESİ" nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "GRANİSER " açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "GRANİSER "in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

  "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "GRANİSER" in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.
   
 10. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
  İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İZMİR Mahkemeleri (Merkez) ve İcra Daireleri yetkilidir.
   
 11. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL
  İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "GRANİSER" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. "KULLANICI" lar ve "ÜYE" ler, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE" yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "GRANİSER", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Arama Ekranını Kapat
Aramak istediğiniz ürünü yazınız: