E-Posta Listemize Katılın
Yeni Ürünler

GRANİSER GRANİT SERAMİK A.Ş. üst yönetimi;

Graniser  ailesi olarak, Seramik Tasarımı ve Üretimi kapsamında Müşteri Memnuniyetini sağlamayı,

 • “Kalite, Eğitim ile başlar ve devam eder” felsefesini benimseyerek,
  • Çalışanlarımızı ve tüm faaliyetlerimizde eğitimi bir araç olarak görmeyi,
  • Tüm süreçlerimizde müşterilerimizin istekleri doğrultusunda sürekli iyileştirmeler yapmayı,
 • En değerli varlığımız olan çalışanlarımızın, sağlık ve güvenliğini sağlamak için tüm risklerin değerlendirilerek gerekli önlemlerin belirlenip, uygulanmasını ve geliştirmesini,
  • Yasal mevzuatlara uymayı, yasal mevzuatların yeterli olmadığı durumlarda teknolojik gelişmeleri ve sektörel eğilimleri dikkate alarak mevzuatın ötesinde uygulamaları gerçekleştirmeyi,
  • Tüm çalışanlarımızda iş sağlığı ve güvenliği konularında gereken bilinç ve kültürün oluşturulması hedefi ve tüm iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancı ile hareket etmeyi.
  • Bu anlayışla çalışmalarımıza yön vermeyi, kendimizi sürekli iyileştirmeyi ve aşağıdaki ilkelere göre hareket etmeyi,
  • İnsanı en önemli değerimiz olarak kabullenmeyi,
  • Faaliyet gösterdiğimiz ülkenin yürürlükteki İSG ile ilgili yasal mevzuat ve diğer şartlarına uygun şekilde hareket etmeyi,
  • Çalışmaların sürekliliği adına ISO 45001:2018 yönetim sisteminin şartlarını sağlayan bir İSG Yönetim Sistemi kurmayı,
  • Tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak adına eğitmek ve bilinçlendirmeyi,
  • Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin oluşturulan İSG kurallarına uymalarını sağlamayı,
  • Tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymayı,
  • İşletmelerimizde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
  • İSG yönetim sisteminin performansını ölçmeyi ve performansı arttırmak adına çalışmalar yapmayı,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip etmeyi ve yatırımlarımızı ona göre yönlendirmeyi,
  • Tüm süreçlerimize çalışanlarımızın ve misafirlerimizin katılımını gerçekleştirerek, sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması adına çalışmalarımıza sürekli devam edeceğimizi taahhüt etmekteyiz.
 • Gelecek kuşaklara yaşanabilir ve temiz çevre bırakmak amacıyla;
  • Çevre’nin korunması,
  • atıklarımızın azaltılması,
  • geri kazanılması ve yasal yollarla bertarafını,
  • doğal kaynakların verimli kullanılmasını,
  • çevresel risklerin azaltılmasını,
  • tesis ve proses tasarımında çevresel etkilerin göz önüne alınmasını
  • Çevre bilincinin geliştirilmesini,
  • kaynakların (hammadde, enerji, su vb.)  etkin kullanılmasını,
  • çevresel risklerin en aza indirilmesini

Kalite, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği yönetim sistemlerini politikasının halka ve tüm personele duyurulmasını, düzenli olarak gözden geçirildiğini, uygulanabilirliğini, sürekliliğini taahhüt ediyoruz.

Arama Ekranını Kapat
Aramak istediğiniz ürünü yazınız: