E-Posta Listemize Katılın
Yeni Ürünler

GRANİSER GRANİT SERAMİK A.Ş. üst yönetimi;

 • Graniser ailesi olarak, Müşteri Memnuniyetini sağlamayı,
 • Çalışanlarımızı, Müşterilerimizi ve Tedarikçilerimizi kalite zincirinin birer halkası olarak görmeyi,
 • “Kalite, Eğitim ile başlar ve devam eder” felsefesini benimseyerek, çalışanlarımızı ve tüm faaliyetlerimizde eğitimi bir araç olarak görmeyi,
 • Tüm süreçlerimizde müşterilerimizin istekleri doğrultusunda sürekli iyileştirmeler yapmayı,
 • En değerli varlığımız olan çalışanlarımızın, sağlık ve güvenliğini sağlamak için tüm risklerin  değerlendirilerek gerekli önlemlerin belirlenip, uygulanmasını ve geliştirmesini,
 • Yasal mevzuatlara uymayı, yasal mevzuatların yeterli olmadığı durumlarda teknolojik gelişmeleri ve sektörel eğilimleri dikkate alarak mevzuatın ötesinde uygulamaları gerçekleştirmeyi,
 • Tehlikelerin kaynağında yok edilmesini, kaza, yaralanma, hastalıklara karşı korunmayı, kişisel koruyucuların kullanımını sağlamayı, gerekli eğitimlere tüm çalışanların katılımını sağlamayı,
 • Toplum sağlığı ve güvenliğine üretim teknolojileri ve ürünlerimiz ile katkıda bulunmayı,
 • Gelecek kuşaklara yaşanabilir ve temiz çevre bırakmak amacıyla Çevre’nin korunması, atıklarımızın azaltılması, geri kazanılması  ve yasal yollarla bertarafını, doğal kaynakların verimli kullanılmasını, çevresel risklerin azaltılmasını, tesis ve proses tasarımında çevresel etkilerin göz önüne alınmasını,
 • Çevre bilincinin geliştirilmesini, kaynakların (hammadde, enerji, su vb.)  etkin kullanılmasını, çevresel risklerin en aza indirilmesini,
 • Kalite, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği yönetim sistemlerini politikasının halka ve tüm personele duyurulmasını, düzenli olarak gözden geçirildiğini, uygulanabilirliğini, sürekliliğini taahhüt eder.
Arama Ekranını Kapat
Aramak istediğiniz ürünü yazınız: